Terugbetaling via energiebedrijven

Voor het terugontvangen van de energiebelasting zijn deelnemers afhankelijk van hun energiebedrijf. De Rijksoverheid heeft verzuimd energiebedrijven te verplichten dit te doen en is uitgegaan van de goede wil van deze bedrijven. Dit is helaas niet altijd het geval. Recent werd SunBrouck geconfronteerd met een energiebedrijf van één van haar leden, die de energiebelasting niet terug wil betalen aan haar klant. Het gaat om United Consumers. Vanuit het bestuur van SunBrouck is eerder al geprobeerd om via de Tweede Kamer hier aandacht voor te vragen. Recent hebben we United Consumers gewezen op hun (morele) verantwoordelijkheid. Dit heeft helaas niet tot verandering geleid.

De meest recente mailwisseling hierover is hier te lezen.