Teruggave energiebelasting in 2022 fors lager

De teruggave van de energiebelasting (belasting op elektriciteit zoals het officieel heet) over 2022 is fors lager dan de jaren daar voor. Dit heeft te maken met het gegeven, dat de Rijksoverheid vanwege de energiecrisis de belasting op energie fors heeft verlaagd. Een particulier betaalde in 2021 nog ruim 9 eurocent per kilowattuur energiebelasting. In 2022 was dit iets meer dan 3 eurocent per kilowattuur. Hierdoor is de teruggave over 2022 ook fors minder. Dit verandert weer in 2023. De belasting op elektriciteit is verhoogd naar ruim 12 eurocent per kilowattuur. Dit betekent dat de teruggave ook fors hoger zal zijn. Onderstaand overzicht laat de hoogte van de belasting op elektriciteit zien.