over ons

Doelstelling

Op 23 oktober 2017 is de Energiecoöperatie SunBrouck U.A. opgericht. In 2021, op 12 juli, is Energiecoöperatie SunBrouck 3.0 U.A. opgericht.

Beide coöperaties hebben als doel om inwoners en organisaties in de directe omgeving van het zonnepark door middel van meerdere opwekinstallaties in staat te stellen elektrische stroom op te wekken uit zonlicht en. In coöperatief verband wordt zo bijgedragen aan de verduurzaming van de gemeente Midden-Groningen en omgeving. Uitgangspunten hierbij zijn het bevorderen van de opwekking van energie uit andere bronnen dan fossiele brandstoffen, maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen, het creëren van meerwaarde voor de deelnemers, het waarborgen van de continuïteit van de coöperatie en tenslotte het bevorderen van de samenwerking tussen burgers onderling en organisaties.

Bestuur

Het bestuur van SunBrouck bestaat uit vijf leden: Harry Wieringa (voorzitter), Roelof Lanting (secretaris), Peter de Wekker (penningmeester), Okko van der Poel (lid) en Henk Slomp (lid).

Het bestuur van SunBrouck 3.0 bestaat uit drie leden: Okko van der Poel (voorzitter), Roelof Lanting (secretaris) en Harm Loer (penningmeester).

Meer informatie over de bestuursleden is hier te vinden.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van SunBrouck zijn hier en die van SunBrouck 3.0 hier te downloaden. Het huishoudelijk reglement kan hier gedownload worden.

Informatiememorandum

De coöperatie SunBrouck is verplicht een informatiememorandum op te stellen. In dit document staat beschreven waar de coöperatie voor staat, welk doelen de coöperatie nastreeft, hoe de coöperatie haar doelen wil bereiken en welke risico's de coöperatie loopt. Het informatiememorandum, waartoe de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ons verplicht, is hier te downloaden. Het memorandum is opgesteld in 2017 en toen was het nog de bedoeling dat SunBrouck zelf 1.800 zou plaatsen. Dat zijn er 1.400 geworden.

Privacyverklaring

SunBrouck hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In een privacyverklaring geven wij helderde informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de bescherming ervan. Deze verklaring is hier te downloaden.