ALV goed verlopen

Jongstleden maandag, 13 november, is de algemene ledenvergadering van SunBrouck gehouden. Het belangrijkste bespreekpunt was de notitie, die de opmaat is voor een winstverdelingsreglement. Hierin moet worden beschreven op welke manier SunBrouck middelen die vrij te besteden zijn, gaat uitgeven. SunBrouck staat er financieel goed voor. De ALV heeft richting gegeven voor het bestuur om een dergelijke reglement op te gaan stellen. Daarnaast is de jaarrekening 2022 vastgesteld en is de (concept) begroting 2024 vastgesteld. De ALV eindigde met het afscheid van twee niet-herkiesbare leden (Roelof Lanting en Okko van der Poel) en het verwelkomen van een nieuw bestuurslid (Chris Muthert).