veelgestelde vragen

Wat is SunBrouck?
SunBrouck is een energiecoöperatie, die voor haar leden het zonnepanelenpark SunBrouck in Zuidbroek exploiteert. SunBrouck is gebaseerd op de postcoderoosregeling, die voor leden de mogelijkheid biedt van een korting op de energiebelasting.

Waar ligt het zonnepanelenpark SunBrouck?
Het park wordt gerealiseerd op de voormalige crossbaan aan de Industrieweg in Zuidbroek. Het terrein is eigendom van de gemeente Midden-Groningen. SunBrouck pacht de helft van de grond voor 25 jaar van de gemeente.

Hoe groot is het zonnepanelenpark SunBrouck?
Op het terrein zijn 1.400 panelen geplaatst.

Wie kunnen lid worden van SunBrouck?
Lid worden van SunBrouck kan door tenminste één paneel af te nemen in het park. Het lidmaatschap staat open voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Hoewel in principe iedereen lid kan worden, is het financieel voordeel van meedoen aan SunBrouck alleen van toepassing op deelnemers, die in het postcodegebied in en rond Zuidbroek gehuisvest zijn.

Welk postcodegebied bestrijkt SunBrouck?
SunBrouck is gebaseerd op de postcoderoosregeling, die een belastingvoordeel op energie oplevert. Hiervoor moet het woonadres of vestigingsadres in een bepaald postcodegebied liggen. Het gebied van SunBrouck bestaat uit de postcodes 9601 en 9603 (Hoogezand), 9611 (Sappemeer), 9615 (Kolham), 9619 (Froombosch), 9621 (Slochteren), 9632 (Borgercompagnie), 9633 (Tripscompagnie), 9635 (Noordbroek), 9636 (Zuidbroek), 9649 (Muntendam), 9651 (Meeden) en 9679 (Scheemda).

Wat is de postcoderoosregeling?
De postcoderoosregeling heet officieel de Regeling Verlaagd Tarief. Met deze regeling krijgen leden van een energiecoöperatie een korting op de energiebelasting voor lokaal en duurzaam opgewekte energie. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een bepaald gebied, wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier duurzame energie opwekken.

De postcoderoosregeling is op 1 april 2021 vervangen door een nieuwe regeling, de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Dit betekent dat er geen nieuwe postcoderoos-projecten meer gestart kunnen worden. De bestaande projecten blijven bestaan. Deelnemen hieraan voor nieuwe leden kan tot en met 31 deember 2021.

Moet ik zonnepanelen kopen van SunBrouck?
Leden betalen voor één of meerdere zonnepanelen, maar de panelen blijven eigendom van de coöperatie. Deze constructie kan vergeleken worden met het kopen van aandelen in een bedrijf. Ieder lid heeft een aandeel in SunBrouck. De omvang hiervan hangt af van het aantal zonnepanelen waarvoor het lid heeft betaald.

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?
De opgewekte stroom wordt niet geleverd aan de deelnemers, maar wordt verkocht. SunBrouck verkoopt haar stroom aan energiebedrijf Energie VanOns, die het op de energiemarkt verkoopt aan consumenten.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de verkochte stroom?
SunBrouck ontvangt een vergoeding voor de opgewekte stroom van Energie VanOns. Hieruit wordt in eerste instantie de exploitatie van het park betaald. Ook wordt er gespaard voor kosten die in de toekomst kunnen of zullen ontstaan. Als er geld "over" is, beslissen de leden wat hier mee gebeurt.

Wat is het financiële voordeel voor de leden?
De leden hebben recht op een korting op de energiebelasting. Deze korting bedraagt ongeveer € 30,- per paneel per jaar en wordt verrekend in de jaarlijkse energienota van het energiebedrijf, waar de deelnemer een contract mee heeft.

Hoe lang ontvangt een deelnemer de korting op de energiebelasting?
De korting op de energiebelasting eindigt op 1 juli 2033 en geldt ook alleen als de deelnemer niet meer stroom opwekt dan dat hij/zij zelf gebruikt. Een deelnemer kan naast een aandeel in SunBrouck, thuis zelf ook stroom opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen. Het totaal aan opgewekte stroom mag niet meer zijn dan het individueel verbruik.

Zijn energiebedrijven verplicht om de korting op de energiebelasting uit te betalen?
Helaas zijn energiebedrijven niet verplicht om mee te werken. Ieder energiebedrijf maakt hierin een eigen afweging. Voor SunBrouck-leden is het van groot belang om een energiebedrijf te kiezen en/of te houden, die wel meewerkt. Op de website van Hier Opgewekt staat een actuele lijst van energiebedrijven die meewerken. Bij twijfel is het altijd verstandig om navraag te doen bij het energiebedrijf.

Wie bestuurt SunBrouck?
SunBrouck is een coöperatie en de leden zijn de baas. De leden kiezen een bestuur en dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In de statuten en het huishoudelijk reglement staan de belangrijkste regels over de gang van zaken binnen de coöperatie. SunBrouck heeft geen personeel in dienst, maar wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Waar kan ik meer informatie vinden over SunBrouck?
SunBrouck heeft een informatiememorandum opgesteld. In dit document staat beschreven waar de coöperatie voor staat, welk doelen de coöperatie nastreeft, hoe de coöperatie haar doelen wil bereiken en welke risico's de coöperatie loopt. Het informatiememorandum, waartoe de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ons overigens verplicht, is hier te downloaden.

Hoe kan ik meedoen?
Meedoen kan door één of meerdere zonnepanelen aan te schaffen. De prijs van één paneel is € 250,-. Op de pagina hoe werkt het staat een rekenvoorbeeld.