veelgestelde vragen

Wat is SunBrouck?
SunBrouck en SunBrouck 3.0 zijn energiecoöperaties, die voor hun leden het zonnepanelenpark SunBrouck in Zuidbroek exploiteren. Beide coöperaties hebben geen winstoogmerk en zijn derhalve niet-commercieel. SunBrouck is gebaseerd op de postcoderoosregeling, die voor leden de mogelijkheid biedt van een korting op de energiebelasting. SunBrouck 3.0 is gebaseerd op de SCE-regeling, die een gegarandeerd tarief voor duurzaam opgewekte stroom geeft.

Waar ligt het zonnepanelenpark SunBrouck?
Het park is gerealiseerd op de voormalige crossbaan aan de Industrieweg in Zuidbroek. Het terrein is eigendom van de gemeente Midden-Groningen. SunBrouck pacht de helft van de grond voor 25 jaar van de gemeente.

Hoe groot is het zonnepanelenpark SunBrouck?
Op het terrein zijn 1.795 panelen geplaatst. SunBrouck heeft hiervan 1.400 geplaatst en SunBrouck 3.0 395.

Wie kunnen lid worden van SunBrouck?
Lid worden van SunBrouck is niet meer mogelijk. De postcoderoosregeling is gestopt. Als een lid van SunBrouck stopt (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of overlijden), kunnen de panelen worden overgenomen door één of meerdere personen, zowel leden als niet-leden.
Lid worden van SunBrouck 3.0 kan nog steeds. Er zijn op zichzelf voldoende leden, maar er is ruimte voor meer leden.

Moet ik zonnepanelen kopen van SunBrouck?
Leden betalen voor één of meerdere zonnepanelen, maar de panelen blijven eigendom van de coöperatie. Deze constructie kan vergeleken worden met het kopen van aandelen in een bedrijf. Ieder lid heeft een aandeel in SunBrouck. De omvang hiervan hangt af van het aantal zonnepanelen waarvoor het lid heeft betaald.

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?
De opgewekte stroom wordt niet geleverd aan de deelnemers, maar wordt verkocht. De stroom wordt verkocht aan energiebedrijf Energie VanOns, die het op de energiemarkt verkoopt aan consumenten.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de verkochte stroom?
Uit de opbrengst van de verkoop wordt in eerste instantie de exploitatie van het park betaald. Ook wordt er gespaard voor kosten die in de toekomst kunnen ontstaan. Als er geld "over" is, beslissen de leden wat hier mee gebeurt. Dit is zo in de statuten vastgelegd.

Wat is het financiële voordeel voor de leden?
Leden van SunBrouck hebben recht op een korting op de energiebelasting. Deze korting bedraagt ongeveer € 30,- per paneel per jaar en wordt verrekend in de jaarlijkse energienota van het energiebedrijf, waar de deelnemer een contract mee heeft.
Leden van SunBrouck 3.0 betalen jaarlijks € 1,- aan contributie en ontvangen € 2,50 uit de opbrengst. Het gaat hier om een symbolisch financieel voordeel.

Hoe lang ontvangt een deelnemer de korting op de energiebelasting?
De korting op de energiebelasting eindigt op 1 juli 2033 en geldt ook alleen als de deelnemer niet meer stroom opwekt dan dat hij/zij zelf gebruikt. Een deelnemer kan naast een aandeel in SunBrouck, thuis zelf ook stroom opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen. Het totaal aan opgewekte stroom mag niet meer zijn dan het individueel verbruik.

Zijn energiebedrijven verplicht om de korting op de energiebelasting uit te betalen?
Helaas zijn energiebedrijven niet verplicht om mee te werken. Ieder energiebedrijf maakt hierin een eigen afweging. Voor SunBrouck-leden is het van groot belang om een energiebedrijf te kiezen en/of te houden, die wel meewerkt. Op de website van Hier Opgewekt staat een actuele lijst van energiebedrijven die meewerken. Bij twijfel is het altijd verstandig om navraag te doen bij het energiebedrijf.

Wie bestuurt SunBrouck?
SunBrouck en SunBrouck 3.0 zijn coöperaties en de leden zijn de baas. De leden kiezen een bestuur en dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In de statuten en het huishoudelijk reglement van SunBrouck en de akte van oprichting van SunBrouck 3.0 staan de belangrijkste regels over de gang van zaken binnen de coöperatie. De coöperaties hebben geen personeel in dienst, maar worden volledig gerund door vrijwilligers.