Koperdiefstal

In het weekend van 3 en 4 februari is SunBrouck het slachtoffer geworden van koperdiefstal. Op ons zonnepark zijn op professionele wijze kabels doorgeknipt en meegenomen. Dit geldt ook voor Duurzaam Menterwolde, die een deel van het park in gebruik heeft. Behalve SunBrouck is ook het park van onze buren van Innovatief Meeden getroffen.

Het schaderapport dat afgelopen week is opgemaakt, laat alleen voor SunBrouck een schadebedrag van ruim € 11.000. Dit bedrag kan nog stijgen omdat een aantal zaken nog moet worden getest om te zien of het doorknippen van kabels geen andere schade aan installaties heeft veroorzaakt. De schade is gemeld bij de verzekeraar.

Het bestuur is druk doende om de panelen weer aan te laten sluiten, zodat er weer stroom opgewekt kan worden. Een schrale troost is, dat in deze periode van het jaar de panelen relatief weinig stroom opleveren, omdat er weinig zonlicht is en de dagen relatief kort zijn. Gelukkig zijn niet alle panelen uitgeschakeld. De koperdiefstal heeft ongeveer 30% van de panelen uitgeschakeld.

Met alle exploitanten voeren we overleg wat we qua beveiliging kunnen doen om diefstal in de toekomst te voorkomen. Hierbij wordt gekeken naar de toegang tot het park en wordt onderzocht welke mogelijkheden er voor camerabewaking zijn. Als alle mogelijkheden op tafel liggen en de kosten hiervan bekend zijn, zal er een afweging gemaakt worden. Dit gaat op de kortst mogelijke termijn gebeuren.

Uiteraard is er inmiddels aangifte van diefstal gedaan.