hoe werkt het?

SunBrouck

 • SunBrouck is gebaseerd op de Regeling Verlaagd Tarief, de zogenaamde postcoderoosregeling.
 • Deelnemers hebben één of meerdere zonnepanelen aangeschaft voor € 250,- per stuk.
 • Op grond van de postcoderoosregeling levert elk zonnepaneel in SunBrouck een belastingvoordeel op energie van gemiddeld € 30,- per jaar op.
 • Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die opgewekt wordt. Dit zal ieder jaar anders zijn en is met name afhankelijk van het aantal zon-uren. SunBrouck gaat uit van een gemiddelde jaaropbrengst per paneel van 260 kWh. Dit levert een belastingvoordeel op ongeveer € 30,- per paneel. Als er minder wordt opgewekt, zal het belastingvoordeel iets lager zijn en als er meer wordt opgewekt, zal het belastingvoordeel iets hoger zijn.
 • Het belastingvoordeel op energie geldt tot 1 juli 2033 en wordt per kalenderjaar bekeken. Er is recht op het voordeel geldt voor de opgewekte energie die gelijk of minder is dan de hoeveelheid elektrische stroom die verbruikt is door de deelnemer. De energie die een deelnemer eventueel zelf opwekt, telt mee voor de totale opbrengst. Als een deelnemer meer energie opwekt dan hij verbruikt, vervalt het belastingvoordeel.
 • De opwekte energie wordt geleverd aan Energie VanOns, die de stroom verkoopt aan haar klanten. De opbrengst van de stroom is voor de coöperatie en wordt onder andere gebruikt voor het onderhoud van het park. De leden beslissen ieder jaar waar het deel dat overblijft van de opbrengst aan wordt besteed of wordt uitgegeven.
 • SunBrouck exploiteert het zonnepanelenpark, zorgt voor het onderhoud, regelt de administratie en doet de melding aan het energiebedrijf voor de teruggave van de energiebelasting. De leden hebben hier geen omkijken naar.
 • Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen, mag iedere deelnemer in totaal niet meer stroom opwekken dan hij/zij verbruikt. De coöperatie geeft ieder jaar in januari een overzicht aan de deelnemers met hun aandeel in de opgewekte energie en een indicatie van de belasting die de deelnemer terugkrijgt. Ook verzorgt de coöperatie de opgave aan het energiebedrijf voor de teruggave van de energiebelasting. Meer informatie over hoe de verrekening van energiebelasting werkt, is te vinden op de site van Hier Opgewekt .

  NB. De postcoderoosregeling is per 1 april 2021 gestopt. Er kunnen geen nieuwe projecten meer gestart worden sindsdien. Als een lid van SunBrouck stopt (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of overlijden), kunnen de panelen wel worden overgenomen door één of meerdere personen (leden en niet-leden). Voor leden van bestaande projecten blijft het belastingvoordeel gelden gedurende de looptijd van het project. De hoogte hiervan varieert.

SunBrouck 3.0

 • SunBrouck 3.0 is gebaseerd op de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwerking (SCE).
 • Er wordt gedurende de looptijd van het energieproject subsidie per geproduceerde kWh ontvangen. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.
 • Het is een exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar.
 • De coöperatie heeft leden die jaarlijks een inleg van € 1,- doen en hiervoor een uitkering krijgen van € 2,50 per jaar uit de opbrengst van de verkochte energie.
 • SunBrouck 3.0 exploiteert het zonnepanelenpark, zorgt voor het onderhoud en regelt de administratie. De leden hebben hier geen omkijken naar.
 • Meer informatie over de SCE-regeling is te vinden op de site van Hier Opgewekt .

  NB. Lid worden van SunBrouck 3.0 is niet meer mogelijk.

Het postcodegebied

SunBrouck en SunBrouck 3.0 zijn gekoppeld aan een postcodegebied. Deelnemers moeten hier wonen of gevestigd zijn. Om te beginnen geldt dit voor iedereen die woont of organisaties die gevestigd zijn in het gebied van postcode 9636 (Zuidbroek), het hart van de roos. Dit geldt ook voor particulieren en organisaties in de aangrenzende postcodes, de bladen van de roos. Dat zijn 9601 en 9603 (Hoogezand), 9611 (Sappemeer), 9615 (Kolham), 9619 (Froombosch), 9621 (Slochteren), 9632 (Borgercompagnie), 9633 (Tripscompagnie), 9635 (Noordbroek), 9636 (Zuidbroek), 9649 (Muntendam), 9651 (Meeden) en 9679 (Scheemda).

Onderstaand wordt het postcodegebied in twee plaatjes weergegeven. Links staat de west-kaart en rechts de oost-kaart.

Image
Image