hoe werkt het?

  • Een zonnepaneel van SunBrouck wordt aangeschaft voor € 250,-.
  • Op grond van de postcoderoosregeling levert elk zonnepaneel in SunBrouck een belastingvoordeel op energie van gemiddeld € 30,- per jaar op.
  • Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die opgewekt wordt. Dit zal ieder jaar anders zijn en is met name afhankelijk van het aantal zon-uren. SunBrouck gaat uit van een gemiddelde jaaropbrengst per paneel van 260 kWh. Dit levert een belastingvoordeel op ongeveer € 30,- per paneel. Als er minder wordt opgewekt, zal het belastingvoordeel iets lager zijn en als er meer wordt opgewekt, zal het belastingvoordeel iets hoger zijn.
  • Het belastingvoordeel op energie geldt tot 1 juli 2033 en wordt per kalenderjaar bekeken. Er is recht op het voordeel geldt voor de opgewekte energie die gelijk of minder is dan de hoeveelheid elektrische stroom die verbruikt is door de deelnemer. De energie die een deelnemer eventueel zelf opwekt, telt mee voor de totale opbrengst. Als een deelnemer meer energie opwekt dan hij verbruikt, vervalt het belastingvoordeel. Meedoen aan SunBrouck blijft wel mogelijk.
  • De opwekte energie wordt geleverd aan Energie VanOns, die de stroom verkoopt aan haar klanten. De opbrengst van de stroom is voor de coöperatie en wordt onder andere gebruikt voor het onderhoud van het park. De leden beslissen ieder jaar waar het deel dat overblijft van de opbrengst aan wordt besteed of wordt uitgegeven.
  • SunBrouck exploiteert het zonnepanelenpark en zorgt voor het onderhoud en de administratie en doet de melding aan het energiebedrijf voor de teruggave van de energiebelasting. De leden hebben hier geen omkijken naar.
  • Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen, mag iedere deelnemer in totaal niet meer stroom opwekken dan hij/zij verbruikt. De coöperatie geeft ieder jaar in januari een overzicht aan de deelnemers met hun aandeel in de opgewekte energie en een indicatie van de belasting die de deelnemer terugkrijgt. Ook verzorgt de coöperatie de opgave aan het energiebedrijf voor de teruggave van de energiebelasting. Meer informatie over hoe de verrekening van energiebelasting werkt, is te vinden op de site van Hier Opgewekt .
  • Op dit moment werken niet alle energiemaatschappijen hier al zonder meer aan mee en is er ook geen wettelijke plicht voor energiemaatschappijen om dit te doen. Meer informatie over welke energiemaatschappijen meewerken aan de postcoderoosregeling is ook te vinden op de site van Hier Opgewekt .

Rekenvoorbeeld: investering van € 250,-


Eén zonnepaneel levert tot 1 juli 2033 een belastingvoordeel op van gemiddeld € 30,- per jaar. Dit loopt in 13 jaar op naar (13 keer € 30,- =) € 390,-. Als hier de investering van € 250,- op in mindering wordt gebracht, is het voordeel in 2033 € 140,-.

Onderstaande tabel laat de opbouw van de besparing voor een verschillend aantal zonnepanelen zien.


aantal
panelen

stroomopbrengst
(kWh per jaar) #

investering

jaarlijkse
besparing *

besparing
tot 1 juli 2033

totaal
voordeel

1

260

€ 250,-

€ 30,-

€ 420,-

€ 140,-

2

520

€ 500,-

€ 60,-

€ 840,-

€ 280,-

3

780

€ 750,-

€ 90,-

€ 1.260,-

€ 420,-

4

1.040

€ 1.000,-

€ 120,-

€ 1.680,-

€ 560,-

5

1.300

€ 1.250,-

€ 150,-

€ 2.100,-

€ 700,-

10

2.600

€ 2.500,-

€ 300,-

€ 4.200,-

€ 1.400,-

15

3.900

€ 3.750,-

€ 450,-

€ 6.300,-

€ 2.100,-

20

5.200

€ 5.000,-

€ 600,-

€ 8.400,-

€ 2.800,-

# Dit is het verwachte jaarlijkse gemiddelde en is in hoge mate afhankelijk van het aantal zon-uren.
* Dit is het jaarlijkse belastingvoordeel op energie.