Algemene ledenvergadering 31 oktober 2022

Maandag 31 oktober jongstleden vond de algemene ledenvergadering van SunBrouck plaats. Naast het vaststellen van de jaarrekening 2021 en het vaststellen van de begroting 2023, waren de actuele situatie op de energiemarkt en de opiniërende bespreking over de besteding van de winst van SunBrouck de belangrijkste agendapunten.

Door veranderende wetgeving lijkt het voor deelnemers aan postcoderoos-projecten, zoals SunBrouck, het komende jaar financieel weer aantrekkelijk te worden. Door het verlagen van de energiebelasting ontvangen PCR-deelnemers in 2021 minder energiebelasting terug. Vanaf 2023 wordt de Opsalg Duurzame Energie (ODE) geïntegreerd in de energiebelasting.

Voor de besteding van de winst van SunBrouck was door het bestuur een concept notitie geschreven. Hierop is door de vergadering gereageerd en dit zal worden verwerkt in een volgende versie van deze notitie. Pas als de leden akkoord zijn met deze notitie, kan het bestuur de winst of een deel ervan aan duurzame initiatieven besteden of uitkeren aan leden. De leden hebben wel ingestemd met het instellen van een algemene reserve en een reserve voor het opruimen van het terrein na afloop van het project.