Hoger beroep Groninger Huis

Donderdag 15 oktober dient bij de Raad van State het hoger beroep dat woningstichting Groninger Huis heeft aangespannen tegen het niet verlenen van toestemming door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor deelname aan SunBrouck. SunBrouck heeft samen met Groninger Huis hoger beroep aangetekend en zal ook worden gehoord. Groninger Huis wil meedoen aan SunBrouck om de energiekosten van bewoners te verlagen. De huurderscommissie van Groninger Huis heeft ingestemd met deelname aan SunBrouck.

Het verzoek is door de Rechtbank afgewezen op de volgende argumenten van Binnenlandse Zaken/ inspectie leefomgeving.

  1. door het Vestia-debacle is de wet zodanig aangepast zodat woningcooperaties niet mogen investeren, ook niet als het om goede dingen gaat die bijdragen aan een beter, goedkoper en duurzaam woningbestand;
  2. concurrentie met nutsbedrijven;
  3. de investering is niet nabij maar 1.5 kilometer verderop.

Huidige wetgeving houdt deelname woningcoöperatie in zonnepark tegen, ook als dit ten goede komt aan bewoners (minder energiekosten), woningbestand en klimaat.