Algemene ledenvergadering 22 september 2020

Op dinsdag 22 september vond de Algemene ledenvergadering van SunBrouck plaats. Door Corona moest het bestuur de ALV die gepland stond voor het voorjaar uitstellen. Rekening houdend met de RIVM-richtlijnen kon de ALV nu wel doorgang vinden.

Tijdens de goed bezochte vergadering zijn de leden bijgepraat over de stand van zaken rond en op het zonnepark. Sinds enige tijd wekken we met 1.400 panelen duurzame elektriciteit op. De ALV heeft verder ingestemd met een voorstel van het bestuur om de uitbreiding van het zonnepark alleen dan te doen, als er een grote “afnemer” mee gaat doen. En tenslotte is en aantal financiĆ«le onderwerpen (zoals de jaarrekening, het verslag van de kascommissie en de concept begroting voor 2021) aan de orde geweest.