Nieuwsbrief 12

In nieuwsbericht 12 wordt ingegaan op de laatste actualiteiten. Nieuwsbericht 12

Bezoek van Nienke Homan

Vandaag was gedeputeerde Nienke Homan op bezoek in Zuidbroek voor het opnemen van een vlogje om de laatste 160 panelen aan de man te brengen. Klik hier voor het resultaat.

Algemene ledenvergadering uitgesteld

Het bestuur van SunBrouck heeft een ALV uitgeschreven voor 25 maart 2020. De agenda en stukken voor deze ALV zijn al verstuurd. De Corona-crisis heeft het bestuur echter doen besluiten de ALV tot nadere orde uit te stellen.

Niewsbericht 11

In nieuwsbericht 11 wordt ingegaan op het voltooien van fase en op de situatie rond Groninger Huis. Nieuwsbericht 11

Voltooiing fase 2

De voltooiing van fase 2 is bijna een feit. Alle 600 panelen zijn inmiddels geplaatst en de bedrading zit op z’n plek. Alleen de aansluiting in de meterkast moet nog gemaakt worden, om met de nieuwe panelen stroom te kunnen leveren aan het net. Vanuit de lucht is goed te zien hoe het park er nu bij ligt. Aan de … Read More

Werkbezoek GS Groningen aan SunBrouck

Woensdag 28 augustus jongstleden brachten drie gedeputeerden van de provincie Groningen een werkbezoek aan SunBrouck. Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD) en Nienke Homan (GroenLinks) toonden interesse in de voortgang van het park en waren geïnteresseerd in onze ervaringen met het opzetten van een van coöperatie voor duurzame energie.

Uitbreiding zonnepark gestart

Met het gunnen van de opdracht voor uitbreiding van het zonnepark is fase 2 gestart. Het park wordt uitgebreid van 800 naar 1400 panelen. Dit moet voor 1 oktober 2019 gerealiseerd zijn. Over de uitbreiding van het park is een persbericht verstuurd, dat hier te lezen is.

Algemene ledenvergadering 21 mei

Op 21 mei jongstleden is de algemene ledenvergadering gehouden. De aanwezige leden zijn bijgepraat over onder andere de voortgang van de uitbreiding van het park en over de actie rond het weigeren van de energiebedrijven VandeBron en Innova Energie om de energiebelasting terug te betalen. Door de penningmeester is verslag gedaan van het afgelopen boekjaar en is een globale begroting … Read More

Nieuwsbericht 10

In nieuwsbericht 10 wordt ingegaan op onder meer de uitbreiding van SunBrouck, het benaderen van sportverenigingen voor deelname en niet-meewerkende energiebedrijven. Nieuwsbericht 10