Koperdiefstal

In het weekend van 3 en 4 februari is SunBrouck het slachtoffer geworden van koperdiefstal. Op ons zonnepark zijn op professionele wijze kabels doorgeknipt en meegenomen. Dit geldt ook voor Duurzaam Menterwolde, die een deel van het park in gebruik heeft. Behalve SunBrouck is ook het park van onze buren van Innovatief Meeden getroffen. Het schaderapport dat afgelopen week is … Read More

Nieuwsbericht 17

In deze nieuwsbrief wordt onder meer ingegaan op de opbrengst in 2023, op de verdeling van de bestuursfuncties en op de ontwikkelingen rond de belasting op elektriciteit. Nieuwsbrief 17

Terugbetaling via energiebedrijven

Voor het terugontvangen van de energiebelasting zijn deelnemers afhankelijk van hun energiebedrijf. De Rijksoverheid heeft verzuimd energiebedrijven te verplichten dit te doen en is uitgegaan van de goede wil van deze bedrijven. Dit is helaas niet altijd het geval. Recent werd SunBrouck geconfronteerd met een energiebedrijf van één van haar leden, die de energiebelasting niet terug wil betalen aan haar … Read More

ALV goed verlopen

Jongstleden maandag, 13 november, is de algemene ledenvergadering van SunBrouck gehouden. Het belangrijkste bespreekpunt was de notitie, die de opmaat is voor een winstverdelingsreglement. Hierin moet worden beschreven op welke manier SunBrouck middelen die vrij te besteden zijn, gaat uitgeven. SunBrouck staat er financieel goed voor. De ALV heeft richting gegeven voor het bestuur om een dergelijke reglement op te … Read More

Nieuwsbrief 16

In deze nieuwsbrief wordt onder meer ingegaan op het onderhoud op het park, op biodiversiteit en de algemene ledenvergadering wordt aangekondigd. Nieuwsbrief 16

Teruggave energiebelasting in 2022 fors lager

De teruggave van de energiebelasting (belasting op elektriciteit zoals het officieel heet) over 2022 is fors lager dan de jaren daar voor. Dit heeft te maken met het gegeven, dat de Rijksoverheid vanwege de energiecrisis de belasting op energie fors heeft verlaagd. Een particulier betaalde in 2021 nog ruim 9 eurocent per kilowattuur energiebelasting. In 2022 was dit iets meer … Read More

Algemene ledenvergadering 31 oktober 2022

Maandag 31 oktober jongstleden vond de algemene ledenvergadering van SunBrouck plaats. Naast het vaststellen van de jaarrekening 2021 en het vaststellen van de begroting 2023, waren de actuele situatie op de energiemarkt en de opiniërende bespreking over de besteding van de winst van SunBrouck de belangrijkste agendapunten. Door veranderende wetgeving lijkt het voor deelnemers aan postcoderoos-projecten, zoals SunBrouck, het komende … Read More

Nieuwbrief 15

In nieuwsbericht 15 wordt onder andere ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van de energiebelasting en de voortgang van SunBrouck 3.0. Nieuwsbericht 15

Extreme weersomstandigheden

De extreme weersomstandigheden van de afgelopen dagen zijn ook zichtbaar op ons park. Gelukkig heeft de storm geen schade aangericht, maar er is wel sprake van wateroverlast. Er was twee weken geleden al begonnen met het aanleggen van een drainagebuis, omdat er water bleef staan naast de panelen. De noodzaak om het water af te voeren naar de sloot is … Read More

Nieuwsbrief 2022

In de nieuwsbrief 2022 wordt ingegaan op de opbrengst van 2021, de veranderingen van de energiebelasting, de voortgang van fase 3 en de uitbesteding van de administratie. Nieuwsbrief 2022