Teruggave energiebelasting in 2022 fors lager

De teruggave van de energiebelasting (belasting op elektriciteit zoals het officieel heet) over 2022 is fors lager dan de jaren daar voor. Dit heeft te maken met het gegeven, dat de Rijksoverheid vanwege de energiecrisis de belasting op energie fors heeft verlaagd. Een particulier betaalde in 2021 nog ruim 9 eurocent per kilowattuur energiebelasting. In 2022 was dit iets meer … Read More

Algemene ledenvergadering 31 oktober 2022

Maandag 31 oktober jongstleden vond de algemene ledenvergadering van SunBrouck plaats. Naast het vaststellen van de jaarrekening 2021 en het vaststellen van de begroting 2023, waren de actuele situatie op de energiemarkt en de opiniërende bespreking over de besteding van de winst van SunBrouck de belangrijkste agendapunten. Door veranderende wetgeving lijkt het voor deelnemers aan postcoderoos-projecten, zoals SunBrouck, het komende … Read More

Nieuwbrief 15

In nieuwsbericht 15 wordt onder andere ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van de energiebelasting en de voortgang van SunBrouck 3.0. Nieuwsbericht 15

Extreme weersomstandigheden

De extreme weersomstandigheden van de afgelopen dagen zijn ook zichtbaar op ons park. Gelukkig heeft de storm geen schade aangericht, maar er is wel sprake van wateroverlast. Er was twee weken geleden al begonnen met het aanleggen van een drainagebuis, omdat er water bleef staan naast de panelen. De noodzaak om het water af te voeren naar de sloot is … Read More

Nieuwsbrief 2022

In de nieuwsbrief 2022 wordt ingegaan op de opbrengst van 2021, de veranderingen van de energiebelasting, de voortgang van fase 3 en de uitbesteding van de administratie. Nieuwsbrief 2022

Struiken aangeplant

Zaterdag 21 november jongstleden zijn er ruim 400 struiken aangeplant op het zonnepark in Zuidbroek. Zeven vrijwilligers (een combinatie van SunBrouck-leden, leden van Duurzaam Menterwolde en leden van de werkgroep Boerenbuitengebied) zijn de hele ochtend bezig geweest de struiken in de vette klei te zetten. Met deze inspanning is weer een klein bijdrage geleverd aan een duurzame en groene leefomgeving.

Open dag groot succes

Vandaag bezochten 18 belangstellenden de open dag van SunBrouck in Zuidbroek. Men kon rondkijken op het zonnepark. En tevens is iedereen bijgepraat over de plannen voor de uitbreiding van SunBrouck met nog eens 600 panelen. Voor deze derde en laatste fase is een nieuwe coöperatie opgericht, genaamd SunBrouck 3.0. Als aandenken aan de open dag kreeg iedereen een paraplu, die … Read More

Open dag op 16 oktober

Graag nodigen we je uit voor de open dag op ons park. Zaterdag 16 oktober van 10.30 uur tot 12.30 uur is iedereen welkom om langs te komen om ons park te bekijken. Om 11 uur en om 11.30 uur is er een rondleiding met uitleg over de drie projecten, twee van SunBrouck en een van Duurzaam Menterwolde. De open … Read More

Drone-beelden

Op 25 juli jongstleden heeft de eigenaar en professioneel drone-pilot van Van Oost Media ons zonnepark vanuit de lucht gefilmd. Het is een prachtige clip geworden. De clip is op ons kanaal op YouTube te vinden en is te bekijken via deze link: SunBrouck Drone – 25 juli 2021 – YouTube. 

1.000.000 kWh

In iets meer dan drie jaar tijd heeft SunBrouck 1.000.000 kWh stroom duurzaam opgewekt. Een prestatie van formaat, waar alle deelnemers trots op kunnen zijn!