Algemene ledenvergadering 21 mei

Op 21 mei jongstleden is de algemene ledenvergadering gehouden. De aanwezige leden zijn bijgepraat over onder andere de voortgang van de uitbreiding van het park en over de actie rond het weigeren van de energiebedrijven VandeBron en Innova Energie om de energiebelasting terug te betalen. Door de penningmeester is verslag gedaan van het afgelopen boekjaar en is een globale begroting … Read More

Nieuwsbericht 10

In nieuwsbericht 10 wordt ingegaan op onder meer de uitbreiding van SunBrouck, het benaderen van sportverenigingen voor deelname en niet-meewerkende energiebedrijven. Nieuwsbericht 10

SunBrouck tekent petitie Groninger Huis

Woningcorporatie Groninger Huis wil lid worden van SunBrouck, maar krijg hiervoor van de Autoriteit Woningcorporaties geen toestemming. Groninger Huis is een petitie gestart en vraagt overheden, andere corporaties en maatschappelijke organisatie hun streven te ondersteunen. Het bestuur van SunBrouck heeft inmiddels de petitie ondertekend. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/205689/Groninger-Huis-start-petitie-om-mee-te-mogen-doen-aan-zonnepark

Nieuwsbericht 9

In nieuwsbericht 9 wordt ingegaan op het ondertekenen van de overeenkomst met de gemeente Midden-Groningen. Nieuwsbericht 9

Vlog 12-12

Wethouder Peter Verschuren en SunBrouck-secretaris Roelof Lanting namen na ondertekening van de overeenkomst een kort filmpje op. Klik om deze te bekijken hier.

Overeenkomst met gemeente Midden-Groningen getekend

De gemeente Midden-Groningen doet sinds 12 december 2018 mee aan SunBrouck. De overeenkomst is op het park in Zuidbroek getekend. Meer informatie hierover is te vinden in het nieuwsbericht 9. Nieuwsbericht 9

Interview met Roelof Lanting

Secretaris Roelof Lanting is geïnterviewd door EnergieVanOns over de totstandkoming van SunBrouck. Klik hier voor het artikel.

Gemeenteraad is positief

Vanavond heeft de raadscommissie een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om deel te gaan nemen aan SunBrouck besproken. Er was veel waardering voor SunBrouck en in de raad is brede steun voor deelname. Wethouder Jaap Borg beantwoordde alle vragen naar tevredenheid, zodat er in de raad van 29 november aanstaande geen inhoudelijke behandeling meer plaatsvindt.

gemeente Midden-Groningen gaat meedoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag besloten een voorstel aan de gemeenteraad te doen om deel te gaan nemen in SunBrouck. De gemeenteraad neemt in november hierover een besluit. Voor meer informatie klik hier.