Foto met drone

Met behulp van een drone is het zonnepanelenpark SunBrouck van een hoogte van 150 meter gefotografeerd. Het is een prachtige foto geworden! De foto is ‘s avonds op 3 juli jongstleden gemaakt door Berthil Slim. Klik hier voor de foto.

Gedeputeerde Homan opent SunBrouck

De officiële opening van SunBrouck vindt plaats op 14 juli aanstaande door gedeputeerde Nienke Homan. Voor de berichtgeving over de opening op Menterwolde.info klik hier.  

Eerste stroom is opgewekt

Vandaag is SunBrouck dan echt operationeel geworden. Alle noodzakelijk aansluitingen zijn gemaakt en de meters zijn gekalibreerd. Voor SunBrouck is 29 juni 2018 een historische dag: we produceren stroom! Sinds 10 uur vanochtend ongeveer wordt er stroom aan het energienet geleverd.

Officiële opening 14-7

SunBrouck wordt zaterdag 14 juli aanstaande officieel geopend. Gedeputeerde Nienke Homan zal de openingshandeling verrichten. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd naar alle SunBrouck-leden en naar een aantal betrokkenen. Aanmelden voor de opening kan tot en met 10 juli. De uitnodiging is hier te downloaden.

Energiebelasting

De commissie Samsom, die zich bezig houdt met verduurzaming van gebouwen, heeft een plan gemaakt om de energiebelasting op gas te verhogen en op stroom te verlagen. Op dit moment wordt er nog volop gesproken en gediscussieerd over het plan en de gevolgen ervan. Onduidelijk is of en, zo ja, wanneer dit ingevoerd wordt. Onderstaand artikel stond 22 juni 2018 … Read More

Hek is geplaatst

Er is een hek geplaatst rond ons park, zodat het terrein niet meer vrij en voor iedereen toegankelijk is. Het hek is om te voorkomen dat onbevoegden zich op ons terrein begeven en was een voorwaarde om ons park te kunnen verzekeren.           

Nieuwsbericht 7

SunBrouck heeft een open dag gehouden voor leden van de coöperatie en andere belangstellenden. Ongeveer 50 mensen hebben een bezoek gebracht aan het park. Voor de Algemene ledenvergadering van 29 mei is het belangrijkste onderwerp de verkiezing van een nieuw bestuur… Nieuwsbericht 7

Voortgang geboekt

Er is op verschillende terreinen voortgang geboekt. Het aanleg van het park gaat nu snel. Verder is er een nieuwe webiste en heeft SunBrouck een nieuwe pagina op Facebook en een pagina op LinkedIn… Nieuwsbericht 6

Realisatie dichtbij

Het droge weer in de afgelopen periode heeft geholpen om werkzaamheden rond het SunBrouck-terrein uit te voeren. Dit betekent dat de realisatie van ons park nu dichtbij is… Nieuwsbericht 5

Drassige grond

De afgelopen periode is het wachten geweest op droog weer, zodat er begonnen kan worden met de realisatie van ons zonnepanelenpark. De omstandigheden tot nu toe zijn verre van ideaal geweest. En hoewel we nu een periode van redelijk droog weer achter de rug hebben, is de grond rond de voormalige crossbaan in Zuidbroek waar het park gerealiseerd gaat worden, nog … Read More