Hoger beroep Groninger Huis

Donderdag 15 oktober dient bij de Raad van State het hoger beroep dat woningstichting Groninger Huis heeft aangespannen tegen het niet verlenen van toestemming door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor deelname aan SunBrouck. SunBrouck heeft samen met Groninger Huis hoger beroep aangetekend en zal ook worden gehoord. Groninger Huis wil meedoen aan SunBrouck om de energiekosten van bewoners te … Read More

Algemene ledenvergadering 22 september 2020

Op dinsdag 22 september vond de Algemene ledenvergadering van SunBrouck plaats. Door Corona moest het bestuur de ALV die gepland stond voor het voorjaar uitstellen. Rekening houdend met de RIVM-richtlijnen kon de ALV nu wel doorgang vinden. Tijdens de goed bezochte vergadering zijn de leden bijgepraat over de stand van zaken rond en op het zonnepark. Sinds enige tijd wekken … Read More

Nieuwsbrief 12

In nieuwsbericht 12 wordt ingegaan op de laatste actualiteiten. Nieuwsbericht 12

Bezoek van Nienke Homan

Vandaag was gedeputeerde Nienke Homan op bezoek in Zuidbroek voor het opnemen van een vlogje om de laatste 160 panelen aan de man te brengen. Klik hier voor het resultaat.

Algemene ledenvergadering uitgesteld

Het bestuur van SunBrouck heeft een ALV uitgeschreven voor 25 maart 2020. De agenda en stukken voor deze ALV zijn al verstuurd. De Corona-crisis heeft het bestuur echter doen besluiten de ALV tot nadere orde uit te stellen.

Niewsbericht 11

In nieuwsbericht 11 wordt ingegaan op het voltooien van fase en op de situatie rond Groninger Huis. Nieuwsbericht 11

Voltooiing fase 2

De voltooiing van fase 2 is bijna een feit. Alle 600 panelen zijn inmiddels geplaatst en de bedrading zit op z’n plek. Alleen de aansluiting in de meterkast moet nog gemaakt worden, om met de nieuwe panelen stroom te kunnen leveren aan het net. Vanuit de lucht is goed te zien hoe het park er nu bij ligt. Aan de … Read More

Werkbezoek GS Groningen aan SunBrouck

Woensdag 28 augustus jongstleden brachten drie gedeputeerden van de provincie Groningen een werkbezoek aan SunBrouck. Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD) en Nienke Homan (GroenLinks) toonden interesse in de voortgang van het park en waren geïnteresseerd in onze ervaringen met het opzetten van een van coöperatie voor duurzame energie.

Uitbreiding zonnepark gestart

Met het gunnen van de opdracht voor uitbreiding van het zonnepark is fase 2 gestart. Het park wordt uitgebreid van 800 naar 1400 panelen. Dit moet voor 1 oktober 2019 gerealiseerd zijn. Over de uitbreiding van het park is een persbericht verstuurd, dat hier te lezen is.