hoe werkt het?

  • Een zonnepaneel van SunBrouck kan aangeschaft worden voor € 250,- ineens of voor € 99,- ineens plus 14 keer een jaarlijkse bijdrage van € 13,-.
  • Op grond van de postcoderoosregeling levert elk zonnepaneel in SunBrouck een belastingvoordeel op energie van gemiddeld € 30,- per jaar op.
  • Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die opgewekt wordt. Dit zal ieder jaar anders zijn en is met name afhankelijk van het aantal zon-uren. SunBrouck gaat uit van een gemiddelde jaaropbrengst per paneel van 260 kWh. Dit levert een belastingvoordeel op ongeveer € 30,- per paneel. Als er minder wordt opgewekt, zal het belastingvoordeel iets lager zijn en als er meer wordt opgewekt, zal het belastingvoordeel iets hoger zijn.
  • Het belastingvoordeel op energie geldt tot 1 juli 2033 en alleen dan als de hoeveelheid opgewerkte elektrische stroom niet hoger is dan het verbruik van de deelnemer. De energie die een deelnemer eventueel zelf opwekt, telt mee voor de totale opbrengst. Als een deelnemer meer energie opwekt dan hij verbruikt, vervalt het belastingvoordeel. Meedoen aan SunBrouck blijft wel mogelijk.
  • De opwekte energie wordt geleverd aan Energie VanOns, die de stroom verkoopt aan haar klanten. De opbrengst van de stroom is voor de coöperatie en wordt onder andere gebruikt voor het onderhoud van het park. De leden beslissen ieder jaar waar het deel dat overblijft van de opbrengst aan wordt besteed of wordt uitgegeven.
  • SunBrouck exploiteert het zonnepanelenpark en zorgt voor het onderhoud en de administratie. De leden hebben hier geen omkijken naar.
  • Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen, mag iedere deelnemer in totaal niet meer stroom opwekken dan hij/zij verbruikt. Iedere deelnemer moet met z’n eigen energieleverancier afspreken dat deze de opgewekte stroom in SunBrouck doorgeeft aan de Belastingdienst, zodat de teruggave van de energiebelasting kan plaatsvinden. Op dit moment werken niet alle energiemaatschappijen hier al zonder meer aan mee en is er ook geen wettelijke plicht voor energiemaatschappijen om dit te doen. Meer informatie over welke energiemaatschappijen meewerken aan de postcoderoosregeling is te vinden op de site van Hier Opgewekt . Maar ook als een energiemaatschappij niet meewerkt, kan er wel meegedaan worden aan de postcoderoosregeling. Een deelnemer kan namelijk ook zelf een verzoek voor verrekening van de energiebelasting bij de Belastingdienst indienen.

Rekenvoorbeeld 1: investering van € 99,- plus jaarlijks € 13,-


Eén zonnepaneel levert tot 1 juli 2033 een belastingvoordeel op van gemiddeld € 30,- per jaar. Als hier de jaarlijkse bijdrage aan SunBrouck van € 13,- op in mindering wordt gebracht, blijft er een netto jaarlijkse opbrengst van € 17,- over. Dit loopt tot 1 juli 2033 op naar (14 keer € 17,- =) € 238,-. Als hier de investering van € 99,- op in mindering wordt gebracht, is het voordeel in 2033 € 139,-.

Onderstaande tabel laat de opbouw van de besparing voor een verschillend aantal zonnepanelen zien.


aantal
panelen

stroomopbrengst
(kWh per jaar) #

investering

jaarlijkse
besparing *

besparing
tot 1 juli 2033

totaal
voordeel

1

260

€ 99,-

€ 12,-

€ 238,-

€ 139,-

2

520

€ 198,-

€ 24,-

€ 476,-

€ 278,-

3

780

€ 297,-

€ 36,-

€ 714,-

€ 417,-

4

1.040

€ 396,-

€ 48,-

€ 952,-

€ 556,-

5

1.300

€ 495,-

€ 60,-

€ 1.190,-

€ 695,-

10

2.600

€ 990,-

€ 120,-

€ 2.380,-

€ 1.390,-

15

3.900

€ 1.485,-

€ 180,-

€ 3.570,-

€ 2.085,-

20

5.200

€ 1.980,-

€ 240,-

€ 4.760,-

€ 2.780,-

# Dit is het verwachte jaarlijkse gemiddelde en is in hoge mate afhankelijk van het aantal zon-uren.
* Dit is het jaarlijkse belastingvoordeel op energie minus de jaarlijkse bijdrage aan SunBrouck.

Rekenvoorbeeld 2: investering van € 250,-


Eén zonnepaneel levert tot 1 juli 2033 een belastingvoordeel op van gemiddeld € 30,- per jaar. Dit loopt in 14 jaar op naar (14 keer € 30,- =) € 420,-. Als hier de investering van € 250,- op in mindering wordt gebracht, is het voordeel in 2033 € 170,-.

Onderstaande tabel laat de opbouw van de besparing voor een verschillend aantal zonnepanelen zien.


aantal
panelen

stroomopbrengst
(kWh per jaar) #

investering

jaarlijkse
besparing *

besparing
tot 1 juli 2033

totaal
voordeel

1

260

€ 250,-

€ 30,-

€ 420,-

€ 170,-

2

520

€ 500,-

€ 60,-

€ 840,-

€ 340,-

3

780

€ 750,-

€ 90,-

€ 1.260,-

€ 510,-

4

1.040

€ 1.000,-

€ 120,-

€ 1.680,-

€ 680,-

5

1.300

€ 1.250,-

€ 150,-

€ 2.100,-

€ 850,-

10

2.600

€ 2.500,-

€ 300,-

€ 4.200,-

€ 1.700,-

15

3.900

€ 3.750,-

€ 450,-

€ 6.300,-

€ 2.550,-

20

5.200

€ 5.000,-

€ 600,-

€ 8.400,-

€ 3.400,-

# Dit is het verwachte jaarlijkse gemiddelde en is in hoge mate afhankelijk van het aantal zon-uren.
* Dit is het jaarlijkse belastingvoordeel op energie.