hoe werkt het?

  • Een zonnepaneel van SunBrouck kan aangeschaft worden voor € 310,- ineens of voor € 99,- ineens + 15 keer een jaarlijkse bijdrage van € 17,-.
  • Op grond van de postcoderoosregeling levert ieder zonnepaneel in SunBrouck een jaarlijks belastingvoordeel op energie van bijna € 30,- op.
  • Het belastingvoordeel op energie geldt voor 15 jaar en alleen dan als de hoeveelheid opgewerkte elektrische stroom niet hoger is dan het verbruik van de deelnemer. Als een deelnemer zelf ook elektrische stroom opwekt, telt dit mee voor de totale opbrengst.
  • De opwekte energie wordt geleverd aan Energie VanOns, die de stroom verkoopt aan haar klanten. De opbrengst van de stroom is voor de coöperatie en wordt onder andere gebruikt voor het onderhoud van het park. De leden beslissen ieder jaar waar het deel dat overblijft van de opbrengst aan wordt besteed of wordt uitgegeven.
  • SunBrouck exploiteert het zonnepanelenpark en zorgt voor het onderhoud en de administratie. De leden hebben hier geen omkijken naar.
  • Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen, mag iedere deelnemer in totaal niet meer stroom opwekken dan hij/zij verbruikt. Iedere deelnemer moet met z’n eigen energieleverancier afspreken dat deze de opgewekte stroom in SunBrouck doorgeeft aan de Belastingdienst. Op dit moment werken niet alle energiemaatschappijen hier al zonder meer aan mee. Meer informatie over welke energiemaatschappijen meewerken aan de postcoderoosregeling is te vinden op de site van Hier Opgewekt .

Rekenvoorbeeld 1: investering van € 99,- plus jaarlijks € 17,-


Eén zonnepaneel levert gedurende 15 jaar een belastingvoordeel op van bijna € 30,- per jaar. Als hier de jaarlijkse bijdrage aan SunBrouck van € 17,- hierop in mindering wordt gebracht, blijft er een netto jaarlijkse opbrengst van (iets meer dan) € 12,- over. Dit loopt in 15 jaar op naar (15 keer € 12,- =) € 180,-. Als hier de investering van € 99,- op in mindering wordt gebracht, is het voordeel na 15 jaar € 81,-.

Onderstaande tabel laat de opbouw van de besparing voor een verschillend aantal zonnepanelen zien.


aantal
panelen

stroomopbrengst
(kWh per jaar) #

investering

jaarlijkse
besparing *

besparing
over 15 jaar

voordeel
na 15 jaar

1

240

€ 99,-

€ 12,-

€ 180,-

€ 81,-

2

480

€ 198,-

€ 24,-

€ 360,-

€ 162,-

3

720

€ 297,-

€ 36,-

€ 540,-

€ 243,-

4

960

€ 396,-

€ 48,-

€ 720,-

€ 324,-

5

1200

€ 495,-

€ 60,-

€ 900,-

€ 405,-

10

2400

€ 990,-

€ 120,-

€ 1.800,-

€ 810,-

15

3600

€ 1.485,-

€ 180,-

€ 2.700,-

€ 1.215,-

20

4800

€ 1.980,-

€ 240,-

€ 3.600,-

€ 1.620,-

# Dit is het verwachte jaarlijkse gemiddelde.
* Dit is het jaarlijkse belastingvoordeel op energie minus de jaarlijkse bijdrage aan SunBrouck.

Rekenvoorbeeld 2: investering van € 310,-


Eén zonnepaneel levert gedurende 15 jaar een belastingvoordeel op van bijna € 30,- per jaar. Dit loopt in 15 jaar op naar (15 keer € 30,- =) € 450,-. Als hier de investering van € 310,- op in mindering wordt gebracht, is het voordeel na 15 jaar € 140,-.

Onderstaande tabel laat de opbouw van de besparing voor een verschillend aantal zonnepanelen zien.


aantal
panelen

stroomopbrengst
(kWh per jaar) #

investering

jaarlijkse
besparing *

besparing
over 15 jaar

voordeel
na 15 jaar

1

240

€ 310,-

€ 30,-

€ 450,-

€ 140,-

2

480

€ 620,-

€ 60,-

€ 900,-

€ 280,-

3

720

€ 930,-

€ 90,-

€ 1.350,-

€ 420,-

4

960

€ 1.240,-

€ 120,-

€ 1.800,-

€ 560,-

5

1200

€ 1.550,-

€ 150,-

€ 2.250,-

€ 700,-

10

2400

€ 3.100,-

€ 300,-

€ 4.500,-

€ 1.400,-

15

3600

€ 4.650,-

€ 450,-

€ 6.750,-

€ 2.100,-

20

4800

€ 6.200,-

€ 600,-

€ 9.000,-

€ 2.800,-

# Dit is het verwachte jaarlijkse gemiddelde.
* Dit is het jaarlijkse belastingvoordeel op energie.